สาเหตุที่ทำให้เป็นโรคอ้วน พฤติกรรมและวิธีแก้ไข
1 min read

สาเหตุที่ทำให้เป็นโรคอ้วน พฤติกรรมและวิธีแก้ไข

โรคอ้วน (Obesity) เกิดขึ้นเมื่อมีการสะสมไขมันในร่างกายมากเกินไป มีหลายสาเหตุที่อาจทำให้คนเป็นโรคอ้วน รวมถึงพฤติกรรมและสภาพแวดล้อม นี่คือสาเหตุที่เป็นที่นิยม:

 1. การบริโภคอาหารมากเกินไป: การรับประทานอาหารในปริมาณมากเกินควรและการบริโภคอาหารที่มีค่าพลังงานสูงอาจทำให้เกิดการสะสมไขมันในร่างกาย
 2. การลดกิจกรรมทางกาย: การไม่มีกิจกรรมทางกายหรือการออกกำลังกายน้อยเกินไปทำให้เนื้อไขมันสะสมได้ง่ายขึ้น
 3. พฤติกรรมการรับประทานอาหารไม่ดี: การบริโภคอาหารที่มีความเคร่งครัดน้อย ๆ และอาหารอย่างรวดเร็ว (fast food) ที่มีรสชาติหวานและเค็มมาก
 4. พฤติกรรมการนอนไม่เพียงพอ: การนอนน้อยเกินไปหรือการมีคุณภาพการนอนที่ไม่ดีสามารถทำให้ความหิวเพิ่มขึ้นและส่งผลให้การสะสมไขมัน
 5. สภาพแวดล้อมและสังคม: สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการบริโภคอาหารไม่ดีและการนั่งทำงานหรือนอนนาน ๆ สามารถมีผล
 6. พันธุกรรม: พันธุกรรมสามารถมีบทบาทในความเสี่ยงต่อโรคอ้วน หากคุณมีครอบครัวที่มีประวัติเป็นโรคอ้วน ความเสี่ยงอาจสูงขึ้น

วิธีแก้ไขโรคอ้วนประกอบด้วย

 1. การควบคุมอาหาร: ควรรับประทานอาหารที่มีค่าพลังงานในขอบเขตที่เหมาะสมและมีคุณค่าโภชนาการที่ดี ลดการบริโภคอาหารที่มีความหวานและไขมันสูง
 2. การออกกำลังกาย: ออกกำลังกายเป็นส่วนสำคัญในการลดน้ำหนักและรักษาสุขภาพที่ดี ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 3. การควบคุมพฤติกรรมการรับประทานอาหาร: จัดการกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารแบบไม่ดี เช่น การกินอาหารที่เร็ว ๆ หรือบนโต๊ะที่นั่งทำงาน
 4. การนอนให้เพียงพอ: รักษาการนอนในระยะเวลาที่เหมาะสม และสร้างสภาพแวดล้อมการนอนที่สะดวกสบาย
 5. การรับคำปรึกษา: หากคุณมีปัญหาโรคอ้วนที่ซับซ้อน ควรปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการเพื่อข้อแนะนำและการรักษาที่เหมาะสม

การออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถช่วยในการลดน้ำหนักและควบคุมโรคอ้วนได้ แต่โรคอ้วนไม่จะหายไปโดยทันทีและมีหลายปัจจัยที่มีผลต่อการลดน้ำหนักและการรักษาสุขภาพที่ดี. ดังนั้น, การออกกำลังกายควรร่วมกับการรับประทานอาหารที่เหมาะสมและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ดีเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุด